دوره آموزشی
داوری مقاله های علمی برای نشریه های علمی فارسی
  زمان برگزاری: 15 اردیبهشت 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 15 اردیبهشت 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آشنايي انواع داوري،آشنايي با معيارهاي ارزيابي مقالات،آشنايي با فرآيند داوري،آشنايي با ساختار مقالات علمي-پژوهشي،آشنايي با ويژگي‌هاي داوران،آشنايي با مشكلات و كاستي‌هاي داوري،كار عملي و داوري يك عنوان مقاله علمي در طول دوره

اهداف:

آشنايي مخاطبان با نحوه و فرآيند داوري در نشريات علمي

مخاطبان دوره:

داوران نشريات، اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دكتري

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی