دوره آموزشی
مدل سازی معادلات ساختاری: کاربرد نرم افزار PLS
  زمان برگزاری: 22 اردیبهشت 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 22 اردیبهشت 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

-

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی