دوره آموزشی
کار با داده های کیفی : نرم افزار «NVivo»
  زمان برگزاری: 24 اردیبهشت 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 24 اردیبهشت 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: دکتر مجید رستمی
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره:

تحلیل کیفی چیست؟ مدیریت پروژه، ایجاد و ورود منابع، مدیریت داده‌ها، صفات و مجموعه ها، کدگذاری و کارکردن با داده های کدگذاری شده، مدل‌ها، یافتن و پرس وجوی داده ها، بررسی الگوها در ماتریس‌ها، گزارش و نمایش پروژه

مخاطبان دوره:.

مدیران و کارشناسان مالی، اداری، بازاریابی، فروش، آموزش، روابط عمومی، فنی مهندسی و آزمایشگاهی

 
ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی