دوره آموزشی
مدیریت منابع انسانی
  زمان برگزاری: 6 خرداد 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 6 خرداد 1397 از ساعت 09:00 تا 13:00
مدرس‌ها: دکتر سمیه قجری
هزینه دوره: 500000 ریال
توضیحات:

مبانی مدیریت منابع انسانی

اهمیت منابع انسانی

اخلاق ومدیریت منابع انسانی

اصول مدیریت منابع انسانی در مجامع بین الملل

تجزیه وتحلیل شغل، طراحی مشاغل،

وظایف مدیریت منابع انسانی:

1-برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی(کارمندیابی،شایستگی های لازم برای مدیران بخش دولتی،معیارهای کارمندیابی،گزینش ، گزینش از دید اسلام، تجزیه وتحلیل عرضه وتقاضای نیروی انسانی، جانشین پروری)

2-توسعه وبهسازی منابع انسانی(فراگرد اجتماعی کردن کارکنان،آموزش {نیازسنجی،برنامه ریزی دوره آموزشی، وارزیابی}،اصول ارزیابی عملکرد و موانع اجرای ارزیابی عملکرد مطلوب، معیارهای ارزشیابی از دید اسلام، طراحی مسیر پیشرفت شغلی)

3-حفظ ونگهداشت نیروی انسانی( سیستم پرداخت منعطف،بهداشت، ایمنی، بیمه، بازنشستگی،انضباط در سازمان،انضباط واصلاح رفتار)

4-کاربرد نیروی انسانی(سبک رهبری، ارتباطات، انگیزش)

روابط کار  وانواع تشکیلات کارگری ونقش آنها

طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی

رفتار پیش کنش،تحول رفتاری در مدیریت منابع انسانی

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی