دوره آموزشی
سامانه اطلاعات جغرافیایی: (GIS)
  زمان برگزاری: 20 خرداد 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 20 خرداد 1397 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 500000 ریال
توضیحات:

سرفصل  و محتوا دوره:

تعریف و مبانی GIS، تاریخچه ، توسعه و تحولات  GISدر ایران، ارکان GIS، منابع داده ها و انواع آن در GIS،  مقدمه‌ای بر سیستم‌های مختصات تصویری، انواع سیستم های مختصات تصویری، قابلیت های نرم افزار GIS، عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستم اطلاعات جغرافیایی،  بررسی و مقایسه سیستم های تصویری مورد استفاده در ایران،  متداولترین سیستم های مختصات تصویری در ایران، کاربرد  GISدر علوم مختلف، تجزیه و تحلیل اطلاعات GIS، پیاده سازی مدلها و نمونه های موردی، آشنایی با پایگاه داده و پردازش داده ها درGIS

اهداف دوره     :

در این دوره به آموزش مبانی، مفاهيم، قابلیتها، داده‌ها وکاربردهای GISدر علوم مختلف، تاريخچه و روند تحولات آن در ايران و جهان، آشنایی با محیط GISو مفهوم داده‌هاي مكاني و توصيفي و همچنین ساختار آنها، زمین مرجع نمودن نقشه‌های برداری و رستري و رقومی سازی نقشه های موضوعی، ورود اطلاعات به جدول نقشه ها و مديريت داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها وآشنايي با سيستم هاي مختصاتي و قابليت ها و مزاياي استفاده از (GIS) وكاربرد آن در علوم  مختلف پرداخته مي شود .

 

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی