دوره آموزشی
روش پژوهش: اقدام پژوهی و درس پژوهی
  زمان برگزاری: 21 خرداد 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 21 خرداد 1397 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 500000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آشنايي با روش‌هاي تحقيق، شيوه علمي طرح پژوهش عملي (اقدام پژوهي)، پژوهش عملي (اقدام پژوهي) چيست؟ چگونه شروع كنيم به مساله‌كاوي، انواع ابزارها، شيوه انجام و اتمام روش تحقيق‌عملي، مقايسه دو روش تدريس‌پژوهي و اقدام‌پژوهي، شيوه‌عملي درس‌پژوهي، شيوه گزارش و مقاله‌نويسي در دو روش، شيوه‌علمي استناد درگزارش‌ها.

اهداف:

آشنايي با روش‌هاي پژوهش علمي و عملي تحقيق، آشنايي با تحقيق عملي (اقدام پژوهي)، آشنايي با تدريس‌پژوهي (درس‌پژوهي).

مخاطبان:

 

دانشجويان، معلمان، پژوهشگران 

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی