دوره آموزشی
سیاست های جذب دانشجوی خارجی
  زمان برگزاری: 31 خرداد 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 31 خرداد 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره:

آشنایی با مبانی نظری و مفهومی جذب دانشجوی خارجی

تحلیل روندهای جذب دانشجوی خارجی در جهان

شناسایی الگوها و مدلهای جذب دانشجوی خارجی

شناسایی ساز و کارها و سیاستهای جذب دانشجوی خارجی

اهداف دوره:

آشنایی با مفاهم مرتبط با جذب دانشجوی خارجی

تحلیل روندهای جذب دانشجوی خارجی

شناسایی الگوها و مدلهای جذب دانشجوی خارجی

شناسایی ساز و کارها و سیاستهای جذب دانشجوی خارجی

مخاطبان دوره:

مدیران دفاتر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه­ها، پژوهشگاه­ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، متخصصین، کارشناسان، سیاستگذاران و پژوهشگران بین­المللی سازی آموزش عالی

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی