دوره آموزشی
ديجيتال سازي منابع اطلاعاتي
  زمان برگزاری: 7 خرداد 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 7 خرداد 1397 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 500000 ریال
توضیحات:

 محتوای دوره:

      آشنایی عملی با مفاهیم دیجیتال سازی

         آشنایی با انواع اسکنر ها

         آشنایی با روشهای دیجیتال سازی

         آشنایی با روش‌های محاسبه هزینه سودمندی دیجیتال سازی

        اهداف دوره:

          با مفاهیم دیجیتال سازی به صورت عملی آشنا شوند

         با انواع اسکنر هابه صورت عملی آشنا شوند

               با روش‌های دیجیتال سازیبه صورت عملی آشنا شوند

       با روش‌های محاسبه هزینه سودمندی دیجیتال سازی آشنا شوند

        مخاطبان دوره:

              کتابداران و افرادی که در زمینه دیجیتال سازی قرار است کار کنند

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی