دوره آموزشی
حاکمیت برداده در پژوهش (مجازی)
  زمان برگزاری: 11 تیر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 11 تیر 1397 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 0 ریال
توضیحات:

سرفصل دوره:

داده، اطلاعات و دانش: تعاریف و کاربردها

کلان داده ها (بیگ دیتا) و کاربرد آنها

استخراج و کشف اطلاعات و دانش

امنیت اطلاعات

اصول اخلاقی بهره گیری از اطلاعات در پژوهش

تاثیرگذاری  جریان اطلاعات در پژوهش

تجاری سازی اطلاعات و پژوهش

پالایش اطلاعات

مدیریت و ساماندهی اطلاعات

اهداف:

آشنایی و شناخت داده، اطلاعات، دانش، کلان داده و کاربرد آنها

اشنایی با روش های کشف و استخراج اطلاعات و دانش

آشنایی با مبانی امنیت اطلاعات

آشنایی با اصول اخلاقی استفاده از اطلاعات

شناخت تاثیر اطلاعات در پژوهش

شناخت ابعاد تجاری سازی و پالایش اطلاعات

آشنایی با روش های ساماندهی اطلاعات

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی