دوره آموزشی
تحلیل شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای آن
  زمان برگزاری: 27 تیر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 27 تیر 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

هدف اصلی این کارگاه آموزشی، ارائه مطالب تئوری در مورد معیارها (اهمیت، توجه)، مدل‌ها (تصادفی، جهان کوچک، مستقل از مقیاس)، روش‌ها (ساختاری، آماری، طیفی، رفتاری) و مسائل (جوامع، انتشار، بصری سازی، پیش بینی پیوندی) تحلیل شبکه‌های اجتماعی است و پس از معرفی برخی از نرم افزارهای کاربردی، به طور عملی چگونگی استفاده از این ابزارها برای تحلیل شبکه معرفی خواهد شد.

 اهداف:

دانشجويان دانشجويان تحصيلات تکميلي و علاقمندان به مباحث تحلیل شبکه های اجتماعی این دوره هستند. انتظار می­رود دانشجويان تحصيلات تکميلي پس از این ارائه بتوانندبا اصطلاحات و رویکردهای اصلی تحلیل شبکه اجتماعی به طور نظری و عملی در حد مقدماتی آشنا شوند.

مخاطبان دوره:

دانشجويان تحصيلات تکميلي و علاقمندان به مباحث تحلیل شبکه های اجتماعی

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی