دوره آموزشی
نگارش پایان نامه و رساله
  زمان برگزاری: 28 تیر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 تیر 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: احمد گنجی
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

تعریف پایان نامه و رساله ،زمان شروع پایان نامه ،افراد دخیل در پایان نامه،اصول کلی تدوین پایان نامه،اشتباهات رایج در تدوین پایان نامه ،موارد مربوط به قبل از شروع نوشتن پایان نامه، انتخاب موضوع،  مقدمه،  بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق (هدف اصلی و اهداف فرعی)، سوال (های) تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق، متغیرهای تحقیق، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، جامعه تحقیق، نمونه و تعیین نوع نمونه‌گیری،تعیین ابزارگردآوری داده ها،روایی، پایایی،تعیین شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها

 اهداف:

آشنایی نظری با مهارت‌ها، فنون و مراحل تدوین و نگارش پروپوزال‌های دانشگاهی، توانمندسازی شرکت کنندگان برای تدوين و نگارش پروپوزال‌های دانشگاهی آشنایی شرکت‌کنندگان با مراحل نگارش پروپوزال‌های دانشگاهی،آشنایی شرکت‌کنندگان با مراحل تدوین و نگارش پروپوزال‌های تحقیقاتی

مخاطبان دوره:

تمامی کسانی به نوعی درگیر مباحث مربوط به انتخاب و پروپوزال پایان‌نامه و رساله هستند، افرادی که می خواهند یک پروپوزال یک پروژه پژوهشی را نگارش کنند، دانشجویان ارشد و دکتری ،کسانی که به نوع درگیر راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها، رساله ها و پروژه های تحقیقاتی هستند

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی