دوره آموزشی
تفکر نقادانه (جدید)
  زمان برگزاری: 28 تیر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 تیر 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
مدرس‌ها: دکتر حسین بیات
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره:

مقدمات علم شناختی (جلسه اول): تفکر نقادانه چیست و چرا مهم است؟

مفاهیم اولیه (جلسه دوم): برای نقادانه اندیشیدن چه اصطلاحات و طبقه بندی هایی را باید بدانیم؟

اصول راهبردی (جلسه سوم): برای نقادانه اندیشیدن باید چه اصولی را به کار گیریم؟

مهارتهای نقادانه اندیشی (جلسه چهارم): پرسش چهارم: نقادانه اندیشی مستلزم آگاهی و بکارگیری چه مهارتهایی است؟

تعبیر (interpretation)، تحلیل (analysis)، استدلال (inference)، توضیح (explanation)، ارزیابی (evaluation)، خودتنظیم گری (self-regularity)

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی