دوره آموزشی
نگارش مقاله علمی از پایان نامه ، رساله و طرح پژوهشی
  زمان برگزاری: 30 تیر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 30 تیر 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آشنايي با محدوده مقاله علمي- پژوهشي، آشنايي با پژوهش، آشنايي با فرآيند پژوهش، آشنايي با ساختار مقاله علمي-پژوهشي، آشنايي با فنون استخراج مقاله از پژوهش، آشنايي با نحوه تدوين محتواي مقاله، آشنايي با نحوه استفاده از آثار ديگران در پژوهش، آشنايي با تفاوت مقاله علمي-پژوهشي از مقاله كنفرانس، آشنايي با نحوه شناسايي نشريات معتبر و مرتبط جهت انتشار مقالات كار عملي.

اهداف:

آشنايي دانش‌پذيران نسبت به نحوه استخراج مقاله علمي-پژوهشي از پژوهش و ساختار و محتواي مقاله علمي-پژوهشي.

 مخاطبان دوره:

 دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتري، پژوهشگران و اعضاي هيات علمي.

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی