دوره آموزشی
روش پژوهش: گراندد تئوری (نظریة داده‌بنیاد)
  زمان برگزاری: 26 مهر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 26 مهر 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره :

آشنایی با مبانی فلسفی تحقیق کیفی، آشنایی با رویکردهای تحلیل در گراندد تئوری، روش های گرد آوری داده ها در گراندد تئوری، آشنایی با کدگذاری پارادایمی در گراند تئوری، شناخت نحوه استخراج نظریه مبتنی بر داده‌ها ، ارزیابی کیفیت در تحقیقات گراد تئوری.

اهداف دوره:

آشنایی با متولوژی گراندد تئوری در تحقیقات کیفی

مخاطبان:

دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، اعضا هیات علمی و محققان

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی