دوره آموزشی
مدیریت دانش (جدید)
  زمان برگزاری: 28 مهر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 مهر 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

تعاریف و مفاهیم دانش و مدیریت دانش، تاریخچه مدیریت دانش، انواع دانش و ابعاد آن،الگوهای مدیریت دانش،دلایل مدیریت کردن دانش،آسیب‌شناسی مدیریت دانش،اثرات و دستاوردهای مدیریت دانش در سطح ملی و بین المللی

 اهداف:

آشنایی فراگیران با مفاهیم مدیریت دانش، آشنایی با مدل‌های کاربردی، آشنایی با راهکارهای استقرار مدیریت دانش، اشنایی با نرم افزارها و تکنولوژی نوین در مدیریت دانش

مخاطبان دوره:

تمامی دانشجویان در تمامی مقاطع، کارآفرینان، مدیران و کارشناسان

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی