دوره آموزشی
داده کاوی و کاربردهای آن
  زمان برگزاری: 28 مهر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 مهر 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
هزینه دوره: 1300000 ریال
توضیحات:

-

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی