دوره آموزشی
مدیریت ارتباط با مشتری «CRM» (جدید)
  زمان برگزاری: 29 مهر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 29 مهر 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: دکتر سمیه قجری
هزینه دوره: 650000 ریال
توضیحات:

تعریف رفتار انسان و ویژگیهای آن،تأثیرپذیری و تأثیرگذاری رفتاری،اخلاق حرفه ای در کسب وکار،مشتری مداری،تعریف وشناخت مشتری، انواع مشتری،اهمیت علم روانشناسی در جذب وحفظ مشتری،نحوه تعامل با انواع مشتریان،نکارت استراتژیک در برخورد با مشتریان،رفتار افراد با فرادست وزیردست،خصوصیات لازم برای کار جمعی بمنظور جذب مشتری،استراتژیهای مشتری مداری،بازاریابی مشتری

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی