دوره آموزشی
شناخت و کنترل هوش هیجانی در محیط کار(جدید)
  زمان برگزاری: 30 مهر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 30 مهر 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
هزینه دوره: 650000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

هوش تصویری-هوش زبان شناختی-هوش منطقی –ریاضی-هوش موسیقایی-هوش جسمی–حرکتی-هوش میان فردی-هوش درون فردی-هوش طبیعت- هوش هیجانی،آیا هوش هیجانی قابل یادگیري است ؟،درك احساسات - تشخیص حالتهای روانی- احساسات مثبت و منفی-،نقش عواطف در زندگی تحصیلی ، شغلی و خانوادگی، شناخت احساسات- کنترل احساسات – مدیریت کلام- مدیریت خشم واضطراب-تفکر انتقادی، خودشناسی- بهره گیری از منابع حمایت درونی –ایجاد رابطه قوی با اطرافیان-کنترل وضعیت بحرانی، مدیریت برنامه در همدلی- تفکر خلاق در همدلی- نماد سازی- هماهنگی عاطفی گسترش توانایی همدلی-الگوهای فکری، حس احساسات جمعی ابراز نشده - سنجیده عمل کردن –الگوهای رفتاری- برقراری ارتباط صمیمانه –کنترل خشم و اضطراب، گزارش نویسی تمرینات محیط شغلی- کنترل بحران –اصول رفتار منطقی، بررسی آزمون هوش هیجانی- بررسی پروژه های دانشجویان کلاس- جمع بندی

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی