دوره آموزشی
استقرار مدیریت دانش در سازمان
  زمان برگزاری: 30 آبان 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 30 آبان 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

معرفی نقشه دانش ( سر خط‌های دانشی سازمان)،بستر سازی فرهنگی استقرار نظام مدیریت دانش،تدوین نقشه راه،برنامه عملیاتی و برنامه زمانبندی گام های اجرایی، متدولوژی اجرا،معرفی سامانه مدیریت دانش،متدهای امکان سنجی و ارزیابی دانشی

 اهداف:

شفاف سازی و بستر سازی برای تصمیم‌گیری مدیران در شروع استقرار مدیریت دانش

 مخاطبان دوره:

مدیران ارشد و میانی سازمان ها و مراکز تحقیقاتی

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی