دوره آموزشی
کاربردی سازی پژوهش: نقش تحقیق و توسعه (جدید)
  زمان برگزاری: 5 خرداد 1398     موضوع دوره: مدیریت  
جلسات: 5 خرداد 1398 از ساعت 09:00 تا 13:00
هزینه دوره: 50 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:

تعاریف مربوط به تحقیق و توسعه،جایگاه تحقیق و توسعه در پژوهش،نقش تکنولوژی در تعیین موضوع تحقیق

آشنا شدن با سمت و سوی صنعت و تکنولوژی،چگونگی همراستا شدن با جهت‌گیری‌های صنایع، انجام پژوهش‌های کاربردی

اهداف :

آشنا کردن افراد با استراتژی‌های صنعتی،جهت دادن به انتخاب موضوع تحقیقات، کاربردی کردن تحقیقات پژوهشگران

مخاطبان: 

محققان، پژوهشگران، تمامی دانشجویان در تمامی مقاطع و علاقمندان به حوزه تحقیق و توسعه

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی