دوره آموزشی
نگارش مقاله علمی برای نشریه های نمایه شده در نمایه های جهانی (وب آو ساینس و اسکوپوس)
  زمان برگزاری: 21 آذر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 21 آذر 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

چرا اين کارگاه؟ طرح چند پرسش، پيش نياز نوشتن: ملاحظات کلي درباره نوشتن، انگيزه‌هاي انتشار مقاله‌هاي علمي، سواد‌اطلاعاتي: اولويت نوظهور جهاني براي نگارش، آشنايي با انواع مقاله علمي، ارائه راهکارهايي براي يافتن موضوع پژوهش، مراحل عمده نوشتن يك مقاله پژوهشي با توجه به ملاحظات در هر مرحله، بيست جزء ساختاري و محتوايي معمول در مجلات علمي‏پژوهشي، ده اصل چکيده‌نويسي، چگونگي آماده‌کردن قالب مقاله براي ارسال به مجله، نگاهي به شيوه ارسال مقاله در يک مجله علمي‏پژوهشي، داوري: نگاهي به فرم‌ها و فرايند آن، پايگاه اطلاعاتي سودمند جهت نگارش مقاله علمي ‏پژوهشي، پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، پايگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران.

اهداف:

امروزه با توجه به اهمیت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و اهمیتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتشار مقاله در مجلات نمایه شده در این پایگاه استنادی دارد، آشنایی اعضای هیات‌علمی با این پایگاه و مجلات نمایه شده در آن و همچنین نگارش وانتشار مقاله در این مجلات ضروری به نظر می‌رسد. توانايي موفقيت در اين امر علاوه بر برخورداري از دانش تخصصي درباره موضوع مورد مطالعه و تسلط بر مباني نگارش، مستلزم آگاهي از قواعدي است که آشنايي با اين قواعد از طريق آموزش اصول مقاله‌نويسي و ممارست در امر نگارش حاصل مي‌شود. در همين راستا، اين کارگاه با هدف ارتقاء مهارت‌هاي نگارش مقاله براي اعضاء هيات علمي دانشگاه‌ها و دانشجويان تحصيلات تكميلي در مجلات نمایه شده در این پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  طراحي شده است. مدرس اين دوره آموزشي اميدوار است شرکت کنندگان در کارگاه بتوانند با به کار بستن موارد مطرح شده درجه موفقيت خود را در انتشار مقاله‌هاي علمي در مجله‌هاي نمایه شده در ISC  افزايش دهند. اميد است برگزاري اين كارگاه در ارتقاء مهارت‌هاي نگارش علمي شرکت‌کنندگان مفيد باشد.

 مخاطبان

اعضاي‌هیات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي، دانشجويان تحصيلات تكميلي، پژوهشگران حوزه‌هاي مختلف علمي

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی