دوره آموزشی
روش شناسی پژوهش : رویکرد کیفی (گرامیداشت هفته پژوهش )
  زمان برگزاری: 25 آذر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 25 آذر 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: دکتر محسن عامری
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره:

آشنایی با مبانی، مفاهیم و چارچوب روش پژوهش؛آشنایی با مسئله، پرسش، فرضیه و شیوه تدوین آن؛ آشنایی کلی با انواع روش‌های پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی؛آشنایی کلی با انواع رویکردهای پژوهشی؛مسائل مرتبط با گردآوری، و تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش؛آشنایی با شیوه‌های نمونه‌گیری در روش‌های پژوهش؛

اهداف دوره:

با مبانی، مفاهیم، چارچوب‌ها و نظریه‌های مرتبط با روش پژوهش آشنا می‌شوند؛با رویکردهای مرتبط با روایی، پایایی و اعتبار در روش‌های پژوهش آشنا می شوند؛با مسائل، چالش‌ها و دشواری‌های روش پژوهش آشنا می شوند؛با شیوه ها و رویکردهای نمونه‌گیری در روش‌های پژوهش آشنا می شوند؛با شیوه ها و ابزارهای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها در روش پژوهش آشنا می شوند؛با شیوه‌های استناددهی در پژوهش آشنا می‌شوند؛   با مباحث مرتبط با نگارش گزارش پژوهش آشنا می‌شوند.

مخاطبان:

پژوهشگران حوزه های علوم انسانی و اجتماعی؛پژوهشگران حوزه های کیفی و ترکیبی؛استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی