دوره آموزشی
چگونگی ارزیابی نشریه های علمی نمایه شده در نمایه های جهانی (وب آو ساینس و اسکوپوس) برای انتشار مقاله
  زمان برگزاری: 29 بهمن 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 29 بهمن 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

معرفی موسسات ارزیابی علمی مجلات،آشنایی با درجه بندی مجلات علمی در داخل و خارج کشور،پایگاه‌های علمی معتبر جهت ارزیابی مجلات، معرفی معیارهای ارزیابی علمی مجلات و نحوه محاسبه آن‌ها، روش‌های شناسایی مجلات معتبر برای رشته مورد نظر،شناسایی مجلات کم اعتبار و بی اعتبار و جعلی، نحوه آماده سازی مقاله برای مجله،آشنایی با مراحل ثبت مقاله، نکات مهم در پذیرش مقاله، نکات مهم ثبت مقاله و پاسخ به اصلاحات

اهداف:

اهداف کلی: مجلات گوناگونی در داخل و خارج کشور چاپ می شوند که به لحاظ اعتبار علمی متفاوت می باشند از طرفی دانشجویان و اساتید همواره به منظور طی مراحل علمی نیاز به چاپ مقاله برای پژوهش‌های خود می باشند لذا آشنایی محققان با روش‌های ارزیابی مجلات علمی و انتخاب آن‌ها و نیز مراحلی که در هنگام ثبت و جاپ مقاله ممکن است با آن روبرو شوند بسیار ضروری می باشد. متاسفانه چه بسیار محققینی که به دلیل عدم َآشنایی با چگونگی ارزیابی مجلات زحمات چندین  ساله تحقیق خود را با چاپ در مجلات بی اعتبار یا کم اعتبار از بین برده اند.

اهداف جزئی:

آشنایی با انواع پایگاه‌های داده معتبر،آشنایی با موسسات ارزیابی اعتبار مجلات و روش‌های ارزیابی آن‌ها، معرفی شاخص‌های مطرح در اعتبار مجلات و نحوه محاسبه آن‌ها،آشنایی با معیارهای موثر در انتخاب مجلات،روش‌های شناسایی مجلات بی اعتبار و کم اعتبار،مراحل ثبت مقالات، مراحل ویرایش و نکات مهم در چاپ مقالات

 مخاطبان دوره:

دانشجویان، مدرسان و محققان

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی