دوره آموزشی
روش پژوهش: پایان نامه نویسی (گرامیداشت هفته پژوهش)
  زمان برگزاری: 27 آذر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 27 آذر 1397 از ساعت 08:29 تا 17:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

مطالبی که در این دوره تدریس خواهد شد عبارتند:

کلیات تحقیق اعم از انتخاب موضوع پایان‌نامه، ویژگی‌های موضوع انتخابی، راه‌های انتخاب ،بیان مساله تحقیق، اهداف تحقیق (هدف اصلی و اهداف جزئی)، سوال‌های تحقیق، فرضیه‌های تحقیق و تعیین و تعریف متغیرهای تحقیق ،تدوین مبانی نظری و آشنایی با شیوه‌های یادداشت‌برداری، استناد (شیوه‌های استناد APA ، شیکاگو و...) و پانویس،روش شناسی تحقیق شامل آشنایی با انواع روش‌های تحقیق، جامعه تحقیق، نمونه و شیوه‌های نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده‌ها اعم از پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و آزمون، شیوه‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ،تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه یافته‌ها در قالب جداول و نمودارهای آماری، تجزیه و تحلیل یافته‌ها و ارائه بحث‌ها و تحلیل‌های علمی  همراه با راهکارهای اجرایی و پیشنهادی ،تدوین منابع و مآخذ، تنظیم نهایی پایان‌نامه و آشنایی با اجزاء یک پایان نامه یا رساله

*اهداف:

توجه به این که تدوین پایان‌نامه و چگونگی دفاع از آن یکی از وظایف دانشجویان تحصیلات تکمیلی است در این دوره دانشجویان با فعالیت‌های زیر آشنا خواهند شد: انتخاب موضوع پایان، ویژگی موضوع انتخابی راه‌های انتخاب موضوع، چگونگی تدوین پروپوزال و دفاع از آن، تدوین کلیات تحیقیق شامل: بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوال‌های تحقیق، فرضیه‌های تحقیق و متغیرهای تحقیق)،تدوین: مبانی نظری و پیشینه‌های تحقیق (شامل رویکردهای توصیف پیشینه‌ها و ساختار بخش پیشینه تحقیق،تدوین بخش روش شناسی تحقیق شامل روش‌ تحقیق، جامعه تحقیق، نمونه و شیوه‌های نمونه‌گیری، ابزارهای گردآوری داده‌ها و شیوه‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها ،بحث و بررسی یافته‌ها، ارائه راه‌های کارهای کاربردی و پیشنهادهای ،تدوین منابع تحقیق و آشنایی با شیوه‌های تدوین منابع و مآخذ،تدوین نهایی پایان‌نامه و آشنایی با اجزاء آن

 مخاطبان دوره:

علاقه‌مندان این دوره را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و علاقه‌مندان حوزه تحقیق و پژوهش و استادان دانشگاه‌ها و محققان مراکز آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌دهند

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی