دوره آموزشی
مدل سازی معادلات ساختاری : کاربرد نرم افزار «AMOS»
  زمان برگزاری: 30 آذر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 30 آذر 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
مدرس‌ها: دکتر محمد غلامی
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

تعريف معادلات ساختاري و برازش مدل، مفروضات معادلات ساختاري، مناسبت‌ها در معادلات ساختاري، تعريف معادلات مسير و برازش و مناسبت‌ها در نرم افزار AMOS، برازش مدل با استفاده از نرم افزار AMOS.

اهداف:

توانا شدن شرکت‌کنندگان در برازش معادلات ساختاری و معادلات مسیر در نرم‌افزار.

 

 

مخاطبان:

روانشناسان و محققان علوم‌رفتاری، مدیریتی، علوم انسانی، پزشکی اجتماعی، آمارزیستی و اپیدمیولوژی

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی