دوره آموزشی
مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار اندنوت «End Note»
  زمان برگزاری: 30 بهمن 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 30 بهمن 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1300000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

مقدماتی در مورد روش‌های مدیریت منابع علمی در دنیا، نحوه نصب و اجرای برنامه، کاربردهای هر قسمت و مدیریت منابع توسط آن، نحوه ایجاد گروه‌ها و زیرگروه‌ها، انواع روش‌های جستجوی منابع، نحوه جستجو در کتابخانه‌های معروف دنیا و پایگاه داده‌ها، انتقال اطلاعات منابع به برنامه، نحوه انتقال منابع از Endnoteبه Word، نحوه ویرایش منابع در Word، تغییر فرمت‌های نمایش در Wordحذف بخشی از مستندات در متن، تنظیمات و ویرایش مستندات و منابع چگونگی اعمال تغییرات و تنظیمات در نمایش اطلاعات منابع با توجه به درخواست کنفرانس‌ها و مجلات مختلف.

 اهداف:

اهداف کلی: آشنایی با برنامه  Endnoteجهت ارجاع خودکار منابع از پایگاه داده‌ها به برنامه Endnoteو استفاده از آن در نرم‌افزار Wordو مدیریت منابع علمی.

اهداف جزئی: آشنایی با انواع روش‌های ارجاع‌دهی منابع در یک متن علمی، نحوه انتقال اطلاعات از سایت‌ها و پایگاه‌های داده‌ها به نرم افزار، نحوه مدیریت منابع در برنامه Endnote، گروه‌بندی و نمایش منابع در آن، چگونگی استفاده از اطلاعات منابع به صورت خودکار در نرم افزار Wordو مدیریت آن.

 مخاطبان دوره:

دانشجویان، مدرسان و محققان

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی