دوره آموزشی
ویرایش ادبی و فنی نوشتارهای علمی (کتاب، مقاله، پایان‌نامه، و رساله)(پایه)
  زمان برگزاری: 11 اسفند 1399     موضوع دوره: نگارش، ویرایش، و نقد علمی  
جلسات: 11 اسفند 1399 از ساعت 10:00 تا 14:00
هزینه دوره: 100 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:

تعریف و مفهوم ویرایش ،آماده سازی متن از نظر فنی و هنری،انواع ویرایش(ویرایش فنی، ادبی و علمی)،ویرایش آثار تالیفی، تصحیحی و ترجمه ای،معرفی اجزای کتاب،نکته‌های ویرایشی مهم در متن،شیوه صحیح نگارش خط فارسی،روش صحیح استناد دهی و تنظیم نمودارها، جدول ها، عکس ها و ...

اهداف:

آشنایی با مفهوم و کاربرد ویرایش،شناخت انواع ویرایش(ویرایش فنی، ادبی و علمی) و کاربرد آن‌ها،آشنایی با انواع متون و شیوة ویرایش آن‌ها،شناخت نکته های مهم ویرایشی ،آشنایی با روش درست نگارش فارسی

مخاطبان دوره :

  1. دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
  2. اعضای هیآت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
  3. متخصصان و حرفه مندان در حوزه های موضوعی
ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی