دوره آموزشی
آشنایی با آزمون زبان انگلیسی (EPT) (English Proficiency Test)
  زمان برگزاری: 17 اسفند 1399     موضوع دوره: آموزش  
جلسات: 17 اسفند 1399 از ساعت 10:00 تا 14:00
هزینه دوره: 100 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:

در آمدی بر دستور زبان: اسم ها، ضمائر، صفات و قیود، فاعل و مباحث آن، مصدر(مباحث تکمیلی)، حروف ، جملات شرطی، زمان ها،...

درآمدی بر واژگان: نکات لغتی، لغات مهم، درک مطلب: قوانین، مطالعه متن، نمونه سوالاهای متداول

* مخاطبان دوره:

دانشجویان دکتری

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی