دوره آموزشی
درس پژوهی(رویکردی برای بهسازی آموزش و یادگیری)
  زمان برگزاری: 12 اسفند 1399     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
جلسات: 12 اسفند 1399 از ساعت 13:30 تا 17:30
هزینه دوره: 100 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:

آشنايي با روش‌هاي تحقيق، شيوه علمي طرح پژوهش عملي (اقدام پژوهي)، پژوهش عملي (اقدام پژوهي) چيست؟ چگونه شروع كنيم به مساله‌كاوي، انواع ابزارها، شيوه انجام و اتمام روش تحقيق‌عملي، مقايسه دو روش تدريس‌پژوهي و اقدام‌پژوهي، شيوه‌عملي درس‌پژوهي، شيوه گزارش و مقاله‌نويسي در دو روش، شيوه‌علمي استناد درگزارش‌ها.

*اهداف:

آشنايي با روش‌هاي پژوهش علمي و عملي تحقيق، آشنايي با تحقيق عملي (اقدام پژوهي)، آشنايي با تدريس‌پژوهي (درس‌پژوهي).

*مخاطبان دوره:

دانشجويان، معلمان، پژوهشگران 

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی