دوره آموزشی
کار با داده های کیفی: نرم افزار «Atlas.Ti»
  زمان برگزاری: 11 مهر 1400     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
جلسات: 11 مهر 1400 از ساعت 10:00 تا 14:00
هزینه دوره: 130 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:

معرفی نرم‌افزار به همراه آموزش نصب آن،2. ورود داده‌ها به برنامه 3. انواع کد‌گذاری در برنامه 4. طبقه‌بندی کد‌ها و تشکیل FAMILY  ترسیم تم ها و SUPER FAMILY،  ترسیم شبکه و استخراج تتوری برخواسته از داد‌ه هاااهداف:

یادگیری مهارت کار با داده های کیفی،آشنایی با رویکرد های رایج در تحلیل داده های متنی و غیر متنی،شناخت اصول کار با نرم افزار های کیفی،شناخت نرم افزار و کسب توانایی تحلیل یافته های کیفی با نرم افزار اطلس تی آی

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی