دوره آموزشی
نرم‌افزار Eviews (پایه)
  زمان برگزاری: 29 تیر 1401     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
جلسات: 29 تیر 1401 از ساعت 10:00 تا 14:00
هزینه دوره: 140 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:

 

نصب و راه اندازی، معرفی محیط نرم افزار، مدیریت وایجاد فایل کاری، معرفی وایجاد آبجکت‌ها، آشنایی با انواع داده ها وآموزش واردکردن داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده‌ها ونمودارها، آمارهای توصیفی و آزمون‌های آماره‌های توصیفی، نمودارها، نمودارهای خودهمبستگی،محاسبه فاصله اطمینان و آزمون‌های فرضیه

نحوه استانداردسازی متغیرها، تحلیل رگرسیون، معرفی رگرسیون، انواع رگرسیون و مفروضات کلاسیک، تخمین رگرسیون ساده و مرکب، معرفی انواع فرم های تبعی و تفسیر نتایج، بررسی مشکلات برآورد، تحلیل همبستگی

معرفی متغیرهای مجازی

تحلیل نتایج حاصل از متغیرهای مجازی، بررسی نقض فروض کلاسیک و آزمون‌ های مرتبط، صفر بودن میانگین خطا،مرور مبانی و روش های تشخیص ناهمسانی واریانس، روش‌های رفع ناهمسانی واریانس

آزمون تشخیص، مبانی، نحوه تشخیص و رفع خودهمبستگی،  آزمون نرمال بودن

موضوعات مهم در تحلیل‌های رگرسیون

هم خطی،آزمون ثبات ضرایب، آزمون متغیرهای حذف شده، آزمون والد(محدودیت ها)، آزمون‌های ریشه واحد، آزمون علیت گرنجر

 اهداف:

بررسی رابطه تابعی بین متغیرهای مختلف و برآورد توابع مختلف در مطالعات انجام شده در حوزه‌های مختلف بخصوص در بررسی‌های اقتصادی و مالی، نقش موثری ایفا می‌کند. در مدل‌سازی‌های مالی و اقتصادی قالبا به برآورد رگرسیونی توابع و تخمین پارامترهای مربوط به آنها نیاز است که برای انجام این منظور استفاده از نرم افزارهای مختلف کمک شایانی به استفاده موثر و مطلوب از داده‌های آماری می‌نماید. یکی از بهترین و پر کاربرد‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده برای برآورد رگرسیونی توابع مختلف و انجام آزمون‌های مختلف آماری برای اطمینان از صحت نتایج بدست آمده نرم افزار Eviews  است.  

مخاطبان دوره:

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، صنایع و آمار
  • فعالین حوزه تحقیقات بازار
  • مدیران فروش و برنامه ریزی شرکت ها
  • پژوهشگران اقتصادی و برنامه ریزان سیاست های کلان در نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و

 

 

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی