دوره آموزشی
تفکر و برنامه ریزی استراتژیک
  زمان برگزاری: 29 تیر 1401     موضوع دوره: برنامه ریزی  
جلسات: 29 تیر 1401 از ساعت 10:00 تا 14:00
هزینه دوره: 140 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:

سازمان و انواع آن، لزوم تفکر استراتژِیک، مدیریت و نوآوری و مدل ها حلاقیت سازمانی،تیپ شناسی

تفکر استراتژی، تفکر خلاقانه،مراحل تدوین سند راهبردی سازمانی (تدوین، اجرا، ارزیابی)

اهداف:

آشنایی فراگیران به مدیریت سازمانی و انواع، تسلط فراگیران بر تدوین سند استراتژی

مخاطبان:

مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی،مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی تولیدی و خدماتی، دانشجویان دکتری و ارشد رشته های مدیریت و صنایع،کارافرینان و مدیران شرکت های دانش بنیان، تمامی علاقه مندان به حوزه مربوطه

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی