اخبار
Arm kham
تعطیلی تابستانی ایرانداک
به آگاهی ‌می‌رساند به دلیل تعطیلات تابستانی، از چهارم تا دوازدهم مردادماه پاسخ‌گویی به تلفن و درخواست‌های «سامانه آموزش» انجام نمی‌شود. با یاری خ...
Search
دریافت تأییدیه گواهینامه های آموزشی ایرانداک
دانشپذیران گرامی می‌توانید یک روز پس از دریافت گواهی‌نامه آموزشی خود، از طریق سایت آموزش ایرانداک تأییدیه گواهینامه آموزش را دریافت نمایید. هم‌چنین...
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی